prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — June 2010

Prevajanje


Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Vedo, ki se s tem prenosom ukvarja, imenujemo prevodoslovje. Izhodiščno besedilo je lahko v pisni ali v govorni obliki. Kadar imamo besedilo v pisni obliki gre za pisno prevajanje. V nasprotnem primeru, ko imamo besedilo v govorni obliki, pa govorimo o tolmačenju. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju.

[Read more →]

June 22, 2010   No Comments

Sodni prevodi


Sodni prevodi tekstov so prevodi, ki jih opravijo sodno zapriseženi prevajalci. Sodne prevode torej ne morejo opravljati vsi prevajalci. Gre namreč za to, da se poleg prevoda opravi še sodna overovitev, ob tem pa pogosto gre za listine, ki so bolj zahtevne in kjer je še posebno pomembno, da prevajalec ne naredi nobene napake ali opravi napačnega prevoda besede oziroma besedne zveze. Tudi zato je običajno, da so sodni prevodi cenovno nekoliko višji od navadnih prevodov. Se pa lahko cene precej razlikujejo glede na to, za katero jezikovno kombinacijo potrebujete sodni prevod. Za jezikovne kombinacije, ki so najpogostejše, lahko pri tem najdete tudi več kot le enega sodnega prevajalca in s tega vidika morda tudi različne cene prevoda.

[Read more →]

June 22, 2010   1 Comment