prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — January 2011

Prevajalska agencija


Slušno in bralno razumevanje tujega jezika še ni pogoj, da smo lahko tudi dobri prevajalci. S tovrstnim delom – strokovno, se ukvarjajo profesionalni prevajalci. Prevajalska agencija, znotraj katere navadno delajo prevajalci strokovnjaki svojega poklica, jamči za kakovostno delo, tj. kakovostne prevode vseh vrst besedil. Neka prevajalska agencija si svoje dobro ime ustvarja s korektnostjo, dostopnostjo in profesionalnostjo.

[Read more →]

January 11, 2011   No Comments