prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — February 2011

Strojno prevajanje


Strojno prevajanje (MT – machine translation) je postopek, s katerim računalniški program analizira izvorno besedilo in proizvede ciljno besedilo brez posredovanja prevajalca. Do zdaj je strojno prevajanje doseglo omejen uspeh. Širši javnosti je postalo dostopno z orodji, ki so na voljo na spletu. Ta orodja proizvajajo grob prevod, ki zgolj prenaša bistvo izvornega besedila. Za besedila, ki so sestavljena iz omejenega besedišča in imajo preproste stavke, lahko strojno prevajanje dejansko ponudi rezultate, ki ne potrebujejo človekovega posredovanja. [Read more →]

February 27, 2011   1 Comment

Prevajanje besedil


Storitve profesionalnega prevajalca za prevajanje besedil potrebujemo takrat, kadar nimamo ustreznega jezikovnega in medkulturnega znanja, ki ga zahteva delo prevajalca. Pogostokrat si marsikdo napačno predstavlja, da zaradi strojnega prevajanja, elektronskih slovarjev itd. prevajalec samo pritisne na gumb za prevajanje besedil na svojem računalniku in prevod je narejen. [Read more →]

February 2, 2011   No Comments