prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — October 2011

Tolmačenje


Tolmačenje je prav tako prevajanje, s to razliko, da je govorno in takojšnje. Pisno prevajanje je v primerjavi s tolmačenjem precej bolj varna različica, kar se morebitnih napak tiče, a zato morda manj razburljiva. Tolmačenje je zagotovo težaven poklic, ki zahteva spretnost govorca, prevajalca, da se hitro odziva, da je intuitiven ter da obvladuje vsakršno govorno situacijo. Če potrebujete storitev tolmačenja, kliknite na povezavo http://www.multilingual.si/tolmacenje.html

[Read more →]

October 8, 2011   1 Comment