prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — December 2011

Španščina


Špansko govoreče države so priljubljeni cilji popotnikov in mnogi se pred potovanjem odločijo za učenje španščine. Znanje španščine poleg možnosti sproščenega pogovora na potovanju omogoča tudi spoznavanje različnih kulturnih posebnosti, književnih del, dosežkov znanosti in razumevanje pesmi in glasbe, pa tudi spremljanje filmov in telenovel.

Tečaji španščine potekajo na različnih zahtevnostnih stopnjah. Odločite se lahko za tečaj v skupini, ki običajno traja dva do tri mesece. Napredek je lahko zelo hiter, sploh če se učite špansko brez prevajanja in upoštevate praktične nasvete za učenje španščine. Če imate časa za učenje španščine pred odhodom na potovanje manj, je odlična odločitev kratek tečaj španščine za popotnike. Alternativa tečajem v živo je e-jezikovni tečaj španščine, ki je primeren za vse, ki ne najdete časa za redno obiskovanje tečaja. Za vse tiste, ki špansko že znate, je odlična možnost tečaj konverzacija z native speakerjem .

December 21, 2011   No Comments

Strokovno prevajanje


Prevajanje je trenutno vse bolj iskana storitev, v skladu z vse večjim povpraševanjem pa se pojavlja vse več ponudnikov, to je prevajalskih agencij. Gre za strokovno prevajanje, kjer to delo opravljajo izučeni in strokovno usposobljeni prevajalci. Slednji lahko obvladajo en ali več tujih jezikov, iz ali v katere strokovno prevajajo. Mnogi prevajalci se usmerijo ali bolj rečeno specializirajo tudi za posebno stroko prevajanja, kot je na primer prevajanje besedil medicinske stroke, tehničnih besedil, torej besedil, ki vsebujejo celo paleto terminov, ki jih navadno ne najdemo v slovarjih.

Seveda pri prevajanju ne gre zgolj za dobesedno prevajanje besede v besedo, temveč za prevajanje vsebine. To med drugim pomeni tudi, da mora prevajalec obvladati tako svoj materni jezik kot tudi tuj jezik, v ali iz katerega prevaja, saj se velikokrat zgodi, da prevajalec naleti v tujejezičnem besedilu na besede s prenesenim pomenom ali stalne besedne zveze, ki jih na primer v našem jeziku ni, a mora najti ustrezno pomensko nadomestilo.

December 15, 2011   No Comments