prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — February 2012

Prevajanje – cenik


Cene prevajalskih storitev so na slovenskem prevajalskem trgu zelo različne. Že hister pregled naslovov in opisov med rezultati iskanj na iskalniku Google, ki jih dobimo, če v iskalno polje vnesemo besedo prevajanje, nam pokaže, da so najnižje cene za prevode že pod devetimi evri. Razpon v cenah za prevode je zelo velik, saj so najvišje cene za prevode tudi 3x višje od najnižjih cen. Zakaj takšne razlike? So tudi prevodi tako zelo različni? V prvi vrsti velja omeniti predvsem kvaliteto prevodov. Prevajalske agencije, ki ponujajo najnižje cene res ne morejo zagotavljati tako kakovostnih prevodov, saj je praktično nemogoče najti dobrega prevajalca z izkušnjami, ki bi bil pripravljen prevajati tekste po tako nizkih cenah. Po teh cenah običajno prevajajo študentje, ki si utirajo pot do pravega prevajalca. Če potrebuje podjetje res kakovosten prevod, ki bo po možnosti še nekje javno objavljen in tako dostopen tudi javnosti, potem odsvetujemo sodelovanje z nizkocenovnimi prevajalskimi agencijami. Najbolj zanesljive so tiste agencije, ki zagotavljajo naročniku strkovne prevode, ki so tudi lektorsko pregledani. v nekaterih agencijah zadnjo kontrolo prevedenih tekstov izvajajo native speakerji. Ker je v takšen proces vključenih več strokovnjakov, so seveda posledično tudi cene tovrstnih prevodov najvišje.

February 28, 2012   No Comments

Učenje nemščine


Nemščina je jezik, ki ima znotraj Evropske unije največ govorcev. Govorijo ga v Nemčiji, Avstriji, Švici, Liechtensteinu in Luksemburgu. Nemščina je razširjena tudi v diplomatskih in predvsem poslovnih vodah. Slovenija z nemško govorečimi državami intenzivno posluje, zato se lahko znanje nemščine izkaže kot zelo uporabno, v številnih primerih pa za iskalce zaposlitve celo obvezno.

Kliknite in preverite zakaj je učenje nemščine pametna naložba.

Kumunikacija v nemščini namreč ni pogoj le za poslovne partnerje, je tudi eden izmed temeljev v turizmu, kjer so nemško govoreči gostje pri nas številno zastopani. V zdraviliščih, hotelirstvu in drugih dejavnostih, ki oglašujejo svoje vrhunske turistične storitve, je samoumevno, da predstavniki obvladajo tudi nemščino.

Z nemškim jezikom in nemško govorečimi državami smo tudi kulturno zgodovinsko povezani. Združuje nas več stoletij življenja v skupni monarhiji, kar se še vedno odraža v naših običajih, jeziku, kulinariki in arhitekturi.

February 14, 2012   No Comments