prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — October 2012

Kakovostno strojno prevajanje


V današnjem času, ko se iz dneva v dan potrebuje več prevajanja v različne jezike, poznamo veliko brezplačnih portalov za strojno prevajanje. Danes želimo imeti sodoben pripomoček, ki nam lahko brez pomoči človeka naredi kvaliteten prevod. Veliko je podjetij po celem svetu, ki sodelujejo pri projektih, ki se ukvarjajo s strojnim prevajanjem. Dodelani so računalniški programi, ki nam brez pomoči človeka prevedejo eno besedilo v različne jezike. Človek samo besedilo pregleda in oblikuje. Za enostavna besedila so ti programi zelo natančno dodelani. [Read more →]

October 9, 2012   No Comments