prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — February 2014

Sodni tolmač


Mnogo je dokumentov in besedil, za katere ljudje potrebujejo prevajalce ali najamejo prevajalske agencije. Za nekatere kompleksnejše zadeve pa ni zadosti, da jih prevede samo izbran prevajalec, ampak morajo pri prevajanju biti prisotni sodni tolmači oziroma sodni prevajalci. [Read more →]

February 27, 2014   No Comments