prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — June 2014

Dobri prevodi v več kot 30 jezikov


Prevodi se med seboj zelo razlikujejo in pomembno je, da dobi besedilo v roke dober prevajalec. Iz originalnega besedila je mogoče narediti nešteto različic prevoda, saj niti dva prevoda nista enaka.

Ključno vlogo ima prevajalec, ki mora biti odlično podkovan na določenem področju in mora dobro poznati specifično terminologijo. V naših vrstah združujemo najboljše prevajalce, ki se besedil lotevajo z veliko mero predanosti in odgovornosti, prav tako pa imajo bogato znanje iz najrazličnejših strokovnih področij. [Read more →]

June 20, 2014   No Comments

Prevajalska agencija AdriatIQa


adriatiqaPrevajalska agencija AdriatIQa ima kot del skupine Skrivanek razvejano mrežo pisarn po Evropi, Ameriki in Aziji. Ker so del večjega prevajalskega sistema, imajo dostop do resnično najboljših lokalnih prevajalcev. Kot lahko sklepamo že iz imena je prevajalska agencija AdriatIQa fokusirana na jadransko regijo in jezike ter države, ki se nahajajo na tem področju. Naj omenimo, da med drugim ponujajo prevode v makedonščino, srbščino, hrvaščino, bosanščino in albanščino. [Read more →]

June 10, 2014   No Comments