prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — July 2014

Pogostost prevajanja


Za prevajanje nekako velja, da je precej sezonsko naravnano. To vedo vsi tisti, ki ga ponujajo ali pa so kar koli in na kakršen koli način povezani s prevajanjem. Morda se na prvi pogled zdi to malenkost čudno, zakaj bi tudi prevajanje imelo sezonsko nihanja, vendar pa, če pogledamo malo bolj poglobljeno in iščemo razloge za to, potem je vse takoj jasno. Pa si poglejmo. Aja, tu moramo takoj izvzeti vse fizične osebe, ki prevajanje potrebujejo pač takrat, ko ga potrebujejo in le – te niso podvrženi prav nobenim sezonskim nihanjem in vplivom. [Read more →]

July 23, 2014   No Comments