prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Posts from — November 2014

Prevajanje in prevajalska agencija Ibidem


Prevajalske agencije so podjetja, ki se ukvarjajo s prevajanjem besedila. Ena izmed njih je tudi prevajalska agencija Ibidem. Prevajanje Ibidem je podjetje, ki se nahaja na Kolodvorski ulici v Ljubljani, nudijo pa celo paleto prevajalskih storitev. Velika večina ljudi prevajalske agencije pozna po klasičnih storitvah prevajanja, to so prevodi iz izvirnega jezika v ciljni jezik. [Read more →]

November 6, 2014   No Comments