prevajalske agencije – imenik

Random header image... Refresh for more!

Prevajanje diplomskih nalog


Če ne že prej, se na uradnega prevajalca spomnimo pri pisanju diplomske naloge. Namreč, znano je, da je potrebno vsebinski povzetek naloge prevesti tudi v enega izmed tujih jezikov, navadno je to angleščina. Razen če imamo znanje angleške gramatike v malem prstu, potem je za nas prevajanje samo ena izmed dodatnih tekočih nalog, sicer pa se lahko zgodi, da nam gredo ob tvorjenju angleških stavkov lasje pokonci, pa še ločila utegnejo biti problem … Kar nam vzame več ur ali dni dela, lahko strokovnjak za prevajanje reši v desetih minutah. [Preberite več]

January 1, 2013   No Comments

Prevajanje strokovnih besedil


V vsakem podjetju, društvu, zavodu oz. kateri koli drugi inštituciji se prej ali slej pojavi potreba po prevodu določenega besedila v tuji jezik, pa tudi obratno, prevajanje v slovenščino. Vsako podjetje uporablja pri svojem delu različne strokovne izraze, morda sleng, skrajšane in na druge načine prilagojene izraze. To lahko pri prevajanju povzroči ogromno težav. Kadar se odločite, da boste svoje gradivo izročili v prevajanje, vam svetujemo, da ga najprej lektorirate. Lektor bo namreč izločil, dopolnil in popravil izraze, ki se zaposlenim zdijo samoumevni, ter tako prevajalcu olajšal delo. [Preberite več]

January 1, 2013   No Comments

Kakovostno strojno prevajanje


V današnjem času, ko se iz dneva v dan potrebuje več prevajanja v različne jezike, poznamo veliko brezplačnih portalov za strojno prevajanje. Danes želimo imeti sodoben pripomoček, ki nam lahko brez pomoči človeka naredi kvaliteten prevod. Veliko je podjetij po celem svetu, ki sodelujejo pri projektih, ki se ukvarjajo s strojnim prevajanjem. Dodelani so računalniški programi, ki nam brez pomoči človeka prevedejo eno besedilo v različne jezike. Človek samo besedilo pregleda in oblikuje. Za enostavna besedila so ti programi zelo natančno dodelani. [Preberite več]

October 9, 2012   No Comments

E-učenje


Novi pristopi, ki jih zajamemo pod skupno besedo e-učenje, in se postopoma vse bolj vključujejo v klasičen pedagoški proces, nedvomno bogatijo izkušnjo, ki jo učenec pridobiva pri osvajanju novih znanj. Čeprav imajo nekateri pedagogi in tudi starši še vedno pomisleke nad metodami, ki pri podajanju učne snovi uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, je pomembno, da se tudi šolstvo razvija v skladu z novimi tehnološkimi možnostmi. [Preberite več]

August 5, 2012   No Comments

Kaj je tolmačenje?


Kaj sploh je tolmačenje? To je prevajanje tujih jezikov po navadi gre to za direkten prevod tona. Če pravimo da je prevajanje lahko tudi tekstovno tolmačenje ni. To je le ustno prevajanje tujega jezika v nam bolj znanega maternega. Kdaj pa potrebujemo prevajanje? [Preberite več]

May 29, 2012   No Comments

Tečaj italijanščine


Italijanščina je priljubljena izbira jezikovnih navdušencev, popotnikov in poslovnežev, ki se podajajo v italijanske poslovne vode. Ne glede na motiv pa se učenja italijanščine vsi lotevamo podobno. Vpišemo se v jezikovni tečaj italijanščine, v primeru da smo osnove osvojili že v šoli, pa se opremimo z učnim gradivom in se učenja italijanščine lotimo sami. [Preberite več]

April 14, 2012   No Comments

Francoščina


To je jezik, katerega uvrščamo med romanske jezike in je eden izmed teh najpomembnejši jezik, pomembnejša sta Portugalščina in Španščina. Francoščina ima maternih govorcev okoli 77 milijonov maternih govorcev, katere imenujemo tudi frankofoni. [Preberite več]

March 28, 2012   No Comments

Prevajanje – cenik


Cene prevajalskih storitev so na slovenskem prevajalskem trgu zelo različne. Že hister pregled naslovov in opisov med rezultati iskanj na iskalniku Google, ki jih dobimo, če v iskalno polje vnesemo besedo prevajanje, nam pokaže, da so najnižje cene za prevode že pod devetimi evri. Razpon v cenah za prevode je zelo velik, saj so najvišje cene za prevode tudi 3x višje od najnižjih cen. Zakaj takšne razlike? So tudi prevodi tako zelo različni? V prvi vrsti velja omeniti predvsem kvaliteto prevodov. Prevajalske agencije, ki ponujajo najnižje cene res ne morejo zagotavljati tako kakovostnih prevodov, saj je praktično nemogoče najti dobrega prevajalca z izkušnjami, ki bi bil pripravljen prevajati tekste po tako nizkih cenah. Po teh cenah običajno prevajajo študentje, ki si utirajo pot do pravega prevajalca. Če potrebuje podjetje res kakovosten prevod, ki bo po možnosti še nekje javno objavljen in tako dostopen tudi javnosti, potem odsvetujemo sodelovanje z nizkocenovnimi prevajalskimi agencijami. Najbolj zanesljive so tiste agencije, ki zagotavljajo naročniku strkovne prevode, ki so tudi lektorsko pregledani. v nekaterih agencijah zadnjo kontrolo prevedenih tekstov izvajajo native speakerji. Ker je v takšen proces vključenih več strokovnjakov, so seveda posledično tudi cene tovrstnih prevodov najvišje.

February 28, 2012   No Comments

Učenje nemščine


Nemščina je jezik, ki ima znotraj Evropske unije največ govorcev. Govorijo ga v Nemčiji, Avstriji, Švici, Liechtensteinu in Luksemburgu. Nemščina je razširjena tudi v diplomatskih in predvsem poslovnih vodah. Slovenija z nemško govorečimi državami intenzivno posluje, zato se lahko znanje nemščine izkaže kot zelo uporabno, v številnih primerih pa za iskalce zaposlitve celo obvezno.

Kliknite in preverite zakaj je učenje nemščine pametna naložba.

Kumunikacija v nemščini namreč ni pogoj le za poslovne partnerje, je tudi eden izmed temeljev v turizmu, kjer so nemško govoreči gostje pri nas številno zastopani. V zdraviliščih, hotelirstvu in drugih dejavnostih, ki oglašujejo svoje vrhunske turistične storitve, je samoumevno, da predstavniki obvladajo tudi nemščino.

Z nemškim jezikom in nemško govorečimi državami smo tudi kulturno zgodovinsko povezani. Združuje nas več stoletij življenja v skupni monarhiji, kar se še vedno odraža v naših običajih, jeziku, kulinariki in arhitekturi.

February 14, 2012   No Comments

Prevajalska agencija


Najkakovostnejše prevode si zagotovimo z uporabo storitev priznanih prevajalskih agencij. Konkurenca na trgu je velika in delo strokovnih in izkušenih prevajalcev, ki garantirajo točen prenos sporočila besedila v ciljni jezik v skladu z jezikovnimi konvencijami, je na voljo po razumnih cenah.

Posamezniki in podjetja se vse prevečkrat odločajo za poceni prevode izpod rok nestrokovnih prevajalcev, ki za svoje delo nimajo ustreznega znanja stroke in jezika, rezultat pa so prevodi, ki ne dosegajo željenih standardov in diskreditacija prevajalskega poklica.

Prevajalske agencije so odlična izbira predvsem za strokovne prevode, saj zagotavljajo izvedence iz različnih tehničnih področij, ki so hkrati strokovnjaki za posebne jezikovne kombinacije in stile. Agencije jamčijo, da so prevodi brez napak, kar je še posebej pomembno pri prevajanju sodno overovljenih dokumentov in nam zagotavlja varno uporabo ter najboljšo uporabniško izkušnjo.

January 3, 2012   No Comments